0903 055 172 / 032 652 1420 Pon - pia 9:00 - 18:00
Nad 100€ doprava zdarma
2 roky záruka na tovar
Vrátenie tovaru do 14 dní
Tradícia od roku 1993

Ochrana osobných údajov

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Účinnosť: 11.08.2020

 

 

   1        ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1.1     Firma  Peter Jež-T2-Šport, Malozáblatská 13 Trenčín , 91105, IČO: 41132424,  sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len "GDPR").

 1.2        Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov popisujú ako zbierame, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov počas ich surfovania na Našej Webovej stránke a / alebo pri kúpe našich produktov.

1.3        Pojmy s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov majú význam, ktorý je týmto pojmom pripísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach a/alebo GDPR.

 

2        DOTKNUTÉ OSOBY

2.1       T-Šport spracúva osobné údaje o zákazníkoch, t.j. osobách, ktoré kúpili produkty prostredníctvom https://www.t-sport.sk/ (ďalej ako “Naša Webová stránka”).

2.2        Okrem zákazníkov spracúvame aj osobné údaje iných osôb, a to návštevníkov Našej Webovej stránky, ktorí súhlasili s prijímaním emailovej marketingovej komunikácie (tzv. newsletters) alebo zbieraním cookies, ďalej osobné údaje osôb, ktoré si zriadia účet na Našej Webovej stránke.

 

3        ÚDAJE KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

3.1        Existujú dva spôsoby vytvorenia účtu na Našej Webovej stránke (i) vyplnenie registračného formulára, alebo (ii) registrácia prostredníctvom vášho Facebook účtu. Ak si vytvoríte účet na Našej Webovej stránke vyplnením registračného formulára, požadujeme poskytnutie nasledovných údajov: vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a heslo. Ak sa zaregistrujete prostredníctvom Vášho Facebook účtu, T-Šport získa prístup k Vašej emailovej adrese a ďalším informáciám, ktoré sú verejne dostupné na Vašom Facebook profile. Údaje získané pri Vašej registrácii nám umožnia spravovať Váš účet a poskytnúť Vám k nemu prístup. Právnym základom na spracúvanie údajov podľa tohto ustanovenia 3.1 je súhlas podľa článku 6 (1) a) GDPR.

3.2        Pri kúpe tovaru na Našej Webovej stránke, bez ohľadu na to, či zákazníci majú vytvorený účet alebo nie, T-Šport vyžaduje poskytnutie nasledovných údajov: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, informácie o spôsobe platby a ďalšie informácie ohľadom doručenia tovaru. Okrem vyššie uvedených údajov, T-Šport môže spracúvať aj ďalšie údaje, najmä nie však výlučne, špecifické požiadavky zákazníka uvedené v čase objednávky tovaru. T-Šport spracúva tieto údaje za účelom vybavenia Vašej objednávky, doručenia tovaru a prípadnej reklamácie. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je zmluva uzatvorená medzi Vami a spoločnosťou T-Šport, k uzatvoreniu ktorej prichádza Vašou akceptáciou Všeobecných obchodných podmienok. (Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

3.3        T-Šport spracúva osobné údaje, konkrétne Vašu e-mailovú adresu, za účelom priameho marketingu v prípade (i) ak ste súhlasili s prijímaním marketingovej emailovej komunikácie, alebo (ii) ak ste našim bývalým zákazníkom. V prvom prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov Váš súhlas daný podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V druhom prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade, ak ste zároveň súhlasili so zbieraním cookies na Našich Webových stránkach za účelom personalizácie a zobrazovania reklám podľa Vašich preferencií, T-Šport Vám bude posielať perzonalizované marketingové komunikácie (emaily), a to na základe výsledkov profilovania. Toto je aplikovateľné len v situáciách, keď Vám zasielame marketingovú komunikáciu na základe Vášho súhlasu.  Pre viacej informácii a priamom marketingu a profilovaní pozriete Sekciu 5 a 13 týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

3.4        Ak ste si vo Vašom webovom prehliadači nastavili povolenie zbierania cookies, vyjadrili ste tým súhlas k tomu, aby sme zbierali a spracúvali nasledovné údaje: IP adresa, meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, login dáta, nastavenie časového pásma, operačný systém a platforma, informácie o počte návštev Našej stránky vrátane URL, krajina, hľadané výrazy,  produkty, ktoré ste si prezreli alebo vyhľadali, časy odozvy na stránke, chyby pri sťahovaní, dĺžku návštev Našej Webovej stránky, informácie o interakcii Našej Webovej stránky (t.j. skrolovania, kliknutia a údaje o pohybe myšou) a metódy, ktoré ste použili pri surfovaní na Našej Webovej Stránke. Tieto dáta nám umožnia zlepšiť Váš zákaznícky zážitok, spravovať a vylepšovať Našu Webovú stránku, zabezpečovať marketingovú komunikáciu, vrátane on-line reklamy, ktorá je relevantná pre vaše záujmy; ďalej nám umožnia zabezpečiť, aby Vám Naša Webová stránka Vám bola prezentovaná čo najúčinnejším spôsobom. Právny základ pre spracovanie súborov cookies je váš súhlas daný pri nastavení parametrov Vášho webového prehliadača.

 

4        DOBA SPRACÚVANIA

4.1        T-Šport spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Vaše údaje likvidujeme hneď potom, ako je naplnený účel ich spracúvania.

4.2        Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s kúpou tovaru spracúvame po dobu 5 rokov, a to z dôvodu plynutia záručnej a premlčacej doby. Po uplynutí záručnej doby a premlčacej lehoty sa všetky Vaše osobné údaje zlikvidujú.

4.3        Údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii (t.j. vytváraní účtu na Našej Webovej stránke), spracovávame, kým si sami neodstránite svoj účet.

4.4        Údaje spracúvané na účely priameho marketingu sa spracúvajú až do doby, kým svoj súhlas so spracúvaním neodvoláte.

4.5        T-Šport zbiera súbory cookies dovtedy, kým nezablokujete zbieranie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

 

5        PRIAMY MARKETING

5.1        V prípade, ak ste sa prihlásili na odber marketingovej komunikácie (newsletters), T-Šport Vám v každom emaily umožní odhlásiť sa z odoberania marketingovej komunikácie. Odhlásiť sa môžete  kliknutím na odkaz "zrušiť odber" umiestnený v spodnej časti každého e-mailu.

5.2        Ak sme získali Vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom produktov, T-Šport môže použiť Vašu e-mailovú adresu na priamy marketing našich vlastných podobných produktov. V prípade, že uplatníme takéto právo, budete mať vždy možnosť namietať voči prijímaniu týchto marketingových komunikácií. T-Šport Vám v každom emaily umožní odhlásiť sa z odoberania takejto marketingovej komunikácie. Odhlásiť sa môžete kliknutím na odkaz "zrušiť odber" umiestnený v spodnej časti e-mailu.

5.3        V prípade zrušenia odberu emailovej marketingovej komunikácie, zaradíme Váš e-mail do nášho interného zoznamu odhlásených odberateľov. Zaradením Vášho emailu do tohto zoznamu zabezpečíme, že Vám už v budúcnosti neodošleme žiadnu emailovú marketingovú komunikáciu. Právnym základom na držanie Vašej emailovej adresy v zozname odhlásených odberateľov je čl. 6 (1) f) GDPR.

 

6        SPROSTREDKOVATELIA, SUBDODÁVATELIA, TRETIE STRANY, PRÍJEMCOVIA

6.1        T-Šport používa pri spracúvaní osobných údajov nasledovných Sprostredkovateľov:

6.2        T-Šport odovzdáva Vaše osobné údaje nasledovných Tretím stranám, ktoré majú postavenie samostatných Prevádzkovateľov:

1.      Spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava

 

7        COOKIES

7.1        Naša Webová stránka používa cookies na zhromažďovanie informácií o Vás. Súbory cookies sú malé zašifrované textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači alebo inom zariadení. Súbory cookies nám pomáhajú zabezpečiť funkčnosť Našej Webovej stránky. Súbory cookies nám pomáhajú takisto pochopiť, ako je Naša Webová stránka používaná. Používame súbory cookies na štatistické účely, napríklad monitorujeme z akej krajiny návštevník Našej Webovej stránky pochádza, aké sekcie na Našej Webovej stránke navštívil, aké metódy návštevník použil pri surfovaní na Našej Webovej Stránke. Okrem toho súbory cookies nám pomáhajú zobrazovať Vám online reklamu, o ktorej sa domnievame, že je pre vás najrelevantnejšia. Súbory cookies nám môžu povedať, či ste videli konkrétnu reklamu a aký čas uplynul, odkedy ste ju videli. Tieto informácie nám umožňujú merať efektívnosť našich online reklamných kampaní a kontrolovať počet zobrazení reklamy. Súbory cookies nám môžu tiež pomôcť porozumieť tomu, ako sa Naša Webová stránka používa, napríklad tak, že nám oznámi, či počas prehliadania dostanete chybové hlásenia. Pre viac informácií o súboroch cookies pozrite stránku  http://www.allaboutcookies.org/

 

 7.2        Používame nasledujúce cookies prvých strán:

 

Názov:

 

Účel zbierania cookies:

 

Ako dlho cookies uchovávané:

 

cookieconsent_dismissed

 

Tento súbor cookies ukladá odpovede na otázky položené na Našej Webovej stránke

 

30 dní

 

currency

 

Tento súbor cookies identifikuje menu

 

 

 

30 dní

 

language

 

Tento súbor cookies identifikuje jazyk

 

 

 

30 dní

 

convFrom

 

Tento súbor cookies pomáha identifikovať zmeny v nastaveniach meny

 

 

 

30 dní

 

convTo

 

Tento súbor cookies pomáha identifikovať zmeny v nastaveniach meny

 

 

 

30 dní

 

 

 

 7.3        Používame takisto služby Google Analytics a podobné služby, ktoré zhromažďujú súbory cookies tretích strán. Informácie o vašom používaní webových stránok generovaných súbormi cookies môžu byť odoslané a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Tieto dáta sú použité na účely hodnotenia Vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Tieto dáta môžu byť ďalej prenesené iným subjektom, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto subjekty spracúvajú dáta ako sprostredkovatelia týchto tretích strán. Tretie strany nebudú priraďovať vašu IP adresu alebo iné súbory cookies k iným údajom. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies výberom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak to urobíte, funkčnosť Našej Webovej stránky môže byť obmedzená. Používaním Našej Webovej stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov treťou stranou spôsobom, ktorý je uvedený vyššie. Ďalšie pravidlá spoločnosti Google nájdete na adrese: ttp://www.google.com/intl/sk/policies/technologies/ads/.

 

 7.4        FACTCOOL používa nasledovné cookies tretích strán:

 

Názov:

 

Účel zbierania cookies:

 

Ako dlho cookies uchovávané:

 

__insp_nv

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__insp_slim

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__insp_norec_sess

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__insp_targ|pt

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__insp_targ|pu

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__insp_uid

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__insp_wid

 

INSPECTLET - Slúži na tracking používateľa na webovej stránke na doméne https://www.sk.factcool.com. Tento nástroj slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníka s našou stránkou.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

_ga

 

Google Analytics -  Reklamné štatistiky a štatistika návštevnosti

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

lctpref

 

Live Chatoo - Slúži na ukldanie a správnu komunikáciu medzi návštevníkom stránky a operátorom.

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__exponea_etc__

 

Exponea – štatistika a trekovanie návštevníkov

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

__exponea_time2__

 

Exponea - Advertising statistics and user tracking

 

Kým používateľ nezatvorí prehliadač

 

 

 

 7.5        Keď navštívite Našu Webovú stránku, ste informovaní prostredníctvom cookie banneru, umiestneného v spodnej časti Našej Webovej stránky, že T-Šport zbiera cookies.

7.6        Ak nechcete, aby sme súbory cookies zbierali, môžete ich zbieranie kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. Aj keď je každý prehliadač parametrizovaný inak, nastavenia zbierania súboru cookies sa zvyčajne nachádza v časti "Preferencie" alebo "Nástroje". Ak vypnete súbory cookies, funkcionalita Našej Webovej stránky môže byť obmedzená (v prípade základných súborov cookie nemusíte mať prístup na Naše Webovú stránku).

7.7        Ako zabrániť zbieraniu nových súborov cookies alebo ako odstrániť existujúce súbory cookies, nájdete v nižšie uvedených odkazoch. Presný postup závisí od toho, ktorý prehliadač používate.

a)      Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

b)     Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

c)      Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

d)     Safari

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

7.8        Naša Webová stránka a komunikácia nami vytvorená (napríklad marketingová e-mailová komunikácia), môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako "webbeacons". Webbeacons  obvykle fungujú v spojení s cookies a môžeme ich používať rovnakým spôsobom ako súbory cookie (pozri vyššie ako sú súbory cookies používané).

 

8        WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

8.1        Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy (ktoré môžu mať formu hypertextových odkazov, logov s možnosťou kliknutia, obrázkov alebo bannerov) na webové stránky tretích strán.

8.2        Ak kliknete na takýto odkaz, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich pravidlá spracúvania osobných údajov. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania týchto tretích strán, aby ste pochopili, ako tretie strany zhromažďujú, používajú a zdieľajú osobné údaje. T-Šport nie je zodpovedný za ochranu osobných údajov na webovým stránkach tretích strán ani za obsah ich webových stránok.

8.3        T-Šport v súčasnosti používa tzv. social pluginy, a to z nasledujúcich sociálnych sietí: (i) facebook.com, (ii) instagram.com ("pluginy"), ktoré sú označené ich logami na Našej Webovej stránke. Keď navštívite Našu Webovú stránku, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo Facebook-om / Instagram-om do Vášho prehliadača, ktorý sa potom integruje do Našej Webovej stránky. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook / Instagram dostane informácie o Vašej návšteve Našej Webovej stránky. 

8.4        Ak ste prihlásený/-á na Facebook/Instagram, Facebook/Instagram bude môcť priradiť Vašu návštevu na Našej Webovej stránke k Vášmu účtu na týchto sociálnych sieťach. Upozorňujeme, že výmena týchto informácií sa už uskutočňuje pri návšteve Našej Webovej stránky bez ohľadu na to, či kliknete na social plugin alebo nie. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook / Instagram zhromažďovala údaje o Vás prostredníctvom Našej Webovej stránky, musíte sa pred tým, ako navštívite Našu Webovú stránku, odhlásiť. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú Vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov:

a)      Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

b)      Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

9        POSKYTOVANIE ÚDAJOV

9.1        T-Šport spolupracuje len so starostlivo vybranými dodávateľmi, napríklad so spoločnosťami, ktoré nám dodávajú technické IT služby, ďalej spoločnosti prostredníctvom ktorých platíte za objednaný tovar alebo kuriérske služby. T-Šport poskytuje týmto spoločnostiach len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme si plnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov alebo zo Všeobecných obchodných podmienok.

9.2        T-Šport je oprávnený Vaše osobné údaje ďalej poskytnúť (i) v prípade predaja/kúpy podniku/časti podniku alebo prevodu obchodného podielu, (ii) ak máme povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje, aby sme splnili akékoľvek zákonné povinnosti alebo aby sme plniť naše Všeobecné obchodné podmienky; (iii) z dôvodu ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti T-Šport, našich zákazníkov alebo iných osôb. T-Šport je takisto oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje na účely ochrany pred podvodmi a zníženie kreditného rizika.

 

10        PRENOS ÚDAJOV

10.1        Súhlasíte s tým, aby spoločnosť T-Šport uskutočnila prenos Vašich osobné údaje mimo Európskej únie. Spoločnosť T-Šport prenesie osobné údaje do tretích krajín vždy len v súlade s predmetnými ustanoveniami GDPR.

 

11        BEZPEČNOSŤ

11.1       T-Šport sa zaväzuje chrániť spracúvané osobné údaje. Z toho dôvodu sme prijali adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia na ochranu spracúvaných  osobných údajov (tieto opatrenia Vás však nezbavujú povinnosti chrániť Vaše osobné údaje – napr. neprezrádzať heslo k Vášmu účtu). Cieľom prijatých opatrení je zabrániť neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu osobných údajov, ďalej náhodnému či nezákonnému prístupu, používaniu, prenosu, zmene, strate alebo poškodeniu Vašich osobných údajov. Prosím berte na vedomie, že napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich údajov, ak sú prenášané alebo prenášané nezabezpečeným spôsobom.

11.2        Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla, ktoré ste si vytvorili pri registrácii na Našej Webovej stránke. Žiadame vás, aby ste nikomu Vaše heslo nikomu neposkytli.

11.3        Prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť Vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov v čase prenosu osobných údajov na Našu Webovú stránku. Akýkoľvek prenos je na Vaše vlastné riziko. Akonáhle dostaneme Vaše osobné údaje, použijeme prísne bezpečnostné postupy, aby sme sa zabránili neoprávnenému prístupu.

 

12        PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

12.1        Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Za predpokladu, že chcete získať takéto potvrdenie, kontaktujte nás na emailovej adrese t-sport@t-sport.sk . V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme Vám prístup k takýmto osobným údajom a nasledujúcim informáciám: (i) účel spracovania, (ii) kategórie dotknutých osobných údajov, (iii) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, (iv) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, (v) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, (vii) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj (viii) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Takisto Vám bude poskytnutá kópia Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

12.2        Máte právo od nás bez zbytočného odkladu získať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Ak máte na Našej Webovej stránke vytvorený účet, môžete si sami editovať/opraviť Vaše osobné údaje uvedené v účte. Ak chcete editova/opraviť Vaše osobné údaje, prihláste sa do účtu, zmeňte údaje a zmenu uložte. V prípade akýchkoľvek problémov, nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese t-sport@t-sport.sk .

12.3        Máte právo od nás dosiahnuť vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak si neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovali na základe vášho súhlasu. To znamená, že ak si už neželáte, aby sme Vám posielali e-mailovú marketingovú komunikáciu alebo ak chcete zrušiť svoj účet na Našej Webovej stránke, môžete nás kontaktovať na adrese t-sport@t-sport.sk a my vymažeme všetky osobné údaje, ktoré sme spracovali na tieto účely. Berte na vedomie, že nemôžeme vymazať vaše osobné údaje, ktoré sme získali od vás za účelom kúpy tovaru, pretože tieto údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu, ale na základe kúpnej zmluvy ku ktorej uzavretiu došlo Vašou akceptáciou Všeobecných obchodným podmienok. Takéto údaje budú vymazané po uplynutí 5 rokov po Vašom nákupe.

12.4        Máte právo získať od nás obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak (i) spochybňujete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť správnosť Vašich osobných údajov; (ii) spracovanie je protizákonné a namiesto vymazania Vašich osobných údajov žiadate o obmedzenie ich použitia; (iii) máte za to, že už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov, alebo (iv) ste namietali voči spracovaniu v súvislosti s profilovaním (pozri viac v časti 13) až do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie prevyšujú Vaše oprávnené záujmy.

12.5        Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak by ste chceli získať takéto osobné údaje alebo ak by ste chceli, aby sme tieto údaje preniesli inému poskytovateľovi, kontaktujte nás na adrese t-sport@t-sport.sk .

12.6        Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, kontaktujte nás na t-sport@t-sport.sk . Takisto máte právo podať na nás sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Nájdite odkaz tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

13 PROFILOVANIE

13.1        T-Šport neprijíma žiadne rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by mali právne účinky týkajúce sa dotknutých osôb alebo ktoré významne ovplyvňujú dotknuté osoby. Profilovanie vykonávame výlučne s cieľom poskytnúť vám najatraktívnejšie ponuky na nákup tovaru a prispôsobenie obsahu Našej Webovej stránky Vašim preferenciám.

13.2        Pri profilovaní nespracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov.

 

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1        Ak máte za to, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne, kontaktujte nás na adrese t-sport@t-sport.sk . V prípade, ak nerozumiete niektorému ustanoveniu týchto Pravidiel na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás na adrese t-sport@t-sport.sk a poskytneme Vám vysvetlenie.

14.2        Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia upraviť podmienky týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia našich Pravidiel ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na Našej Webovej stránke.

14.3        Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú účinné odo dňa uvedeného vyššie.

 

Najpredávanejšie produkty
Singing rock Sling 16 mm 60 cm - zošitá slučka
Singing Rock
Singing rock Sling 16 mm 60 cm - zošitá slučka
3,50 €
Skladom
Mangart Men Avs Air Tex
Planika
Mangart Men Avs Air Tex
- 8%
204,99 € 189,00 €
Skladom
Isotonic Drink Citrón 30 g
Chimpanzee
Isotonic Drink Citrón 30 g
1,30 €
Skladom
Isotonic Drink Pomaranč 30 g
Chimpanzee
Isotonic Drink Pomaranč 30 g
1,30 €
Skladom
Forest men Air tex - hnedá
Planika
Forest men Air tex - hnedá
- 8%
174,99 € 161,00 €
Skladom
Original Slasher Pink
Buff
Original Slasher Pink
14,90 €
Skladom
3 Feet Comfort Mid Arch -pre normálnu klenbu
Sidas
3 Feet Comfort Mid Arch -pre normálnu klenbu
29,00 €
Skladom
Liquid Chalk 200 ml - tekuté magnézium
Ocun
Liquid Chalk 200 ml - tekuté magnézium
9,90 €
Skladom
Figure 8 M - zlaňovacia osma
Singing Rock
Figure 8 M - zlaňovacia osma
10,90 €
Skladom
Super Hike map lite grey
Lizard
Super Hike map lite grey
- 12%
86,00 € 75,90 €
Skladom
Z Lite
Therm a Rest
Z Lite
59,90 €
Skladom
Turistická buzola navigačná
Frendo
Turistická buzola navigačná
16,90 €
Skladom
Apollo
Singing Rock
Apollo
- 2%
87,90 € 85,90 €
Skladom
Nerezová vakuvá termoska  0,75 L - black
Esbit
Nerezová vakuvá termoska 0,75 L - black
- 3%
29,00 € 28,10 €
Skladom
Super Thermo sieťovina T-Shirt W/Inlay - navy
Brynje
Super Thermo sieťovina T-Shirt W/Inlay - navy
- 4%
46,50 € 44,80 €
Skladom
Hike Light Weight women denim/blue
Bridgedale
Hike Light Weight women denim/blue
20,90 €
Skladom
Original Universal - ebck
Teva
Original Universal - ebck
54,90 €
Skladom
Trenta Lady Air tex - rjava
Planika
Trenta Lady Air tex - rjava
- 11%
167,00 € 149,00 €
Skladom
Bestway nafukovací cestovný vankúš - béžový
Fox outdoor
Bestway nafukovací cestovný vankúš - béžový
2,90 €
Skladom
Šnúrky do topánok  120 cm
Matea Trek
Šnúrky do topánok 120 cm
2,90 €
Skladom